Asansör Montaj

Kullanılan malzemenin kalitesi ne olursa olsun asansör, montajı dikkatli yapılmadığı takdirde kısa bir süre içinde verimsiz bir durumuna düşer. Sık sık ortaya çıkan ve temelde montaj hatalarından kaynaklanan arızaları tespit etmek, onarmak, kullanıcı için de imalatı yapan firmalar için de maddi ve manevi açıdan kronik bir yüktür.

Oysa ki iyi etüt edilmiş, doğru projelendirilmiş ve dikkatle monte edilmiş bir asansörün periyodik bakımları da zamanında yapıldığında düzgün ve güvenilir çalışmaması mümkün değildir.

Bu gerçeğin farkında olan NEVA ASANSÖR  montaj aşamasında da işe en üst düzeyde özen gösterir. NEVA ASANSÖR iş bitimine kadar kendisine tanınan süreyi iyi şekilde değerlendirir ve montajın her evresinde gerekli kontrol ve testleri yaparak bir sonraki evreye sorunsuz bir şekilde geçmek üzere çalışır. Bu sayede asansörlerin teslimi çoğu zaman sözleşmede belirtilen süreden önce tamamlanmakta ve ortaya sorunsuz bir iş çıkmaktadır.

NEVA ASANSÖR şantiyesi ülkenin neresinde olursa olsun; montajı gerçekleştirilen asansörler, gereken sıklıklarda yetkili mühendisler tarafından kontrol edilir, incelenir ve süresinde hizmete alınır.